Cookies

Apoteket använder cookies i nätbutiken. Med dessa följer man upp användartrafken och förbättrar kvaliteten på tjänsten. Med cookies säkerställer man webbplatsens vissa grundfunktioner vid beställning.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil, som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Cookies används t.ex. då man vill lagra användarinformation vid navigering från webbsida till webbsida inom webbtjänsten.  Användning av cookies förutsätter i princip användarens godkännande. En cookie kan lagras på användarens enhet permanent (stored cookie) eller så kan den raderas  efter att man har avbrutit tjänsten (session cookie) Med cookies kan bl.a. följande information insamlas: 

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • besökta sidor
  • typ av webbläsare
  • från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen
  • från vilken server användaren har kommit till webbplatsen
  • från vilket domän användaren har kommit till webbplatsen.


Användning av cookies (Google Analytics)


Vi använder Google Analytics för att anonymt samla in information om hur besökarna använder våra webbsidor. Vi samlar in information för att försäkra oss om att webbplatsen möter användarnas behov (att användaren exempelvis hittar det hen söker efter utan problem) samt till att visa oss vad vi ännu kan förbättra. Google Analytics lagrar information om vilkar sidor du besöker, hur länge du stannar på dessa sidor, varifrån du kom till sidorna och vilka länkar du klickar på.

Hantering av cookies

Inställningar i webbläsaren: De flesta webbläsare möjliggör en inställning som hindrar din enhet att tillåta cookies. Om man använder denna inställning är en del av webblatsens (och andra webbplatsers) funktioner inte nödvändigtvis i bruk, vilket kan ha en negativ inverkar på användarupplevelsen.

Hantering av cookies hittas troligen i webbläsarens meny för avancerade inställningar (t.ex. "Inställningar", "Asetukset", "Ominaisuudet", "Options" eller "Preferences").

För noggrannare instruktioner kolla länkarna nedan:

För att blockera Google Analytics -cookies: Du kan installera ett Google Analytics- tillägg ("plug in"), som hindrar webbplatsen från att skicka information om ditt besök till Google Analytics- programmet. Tillägget kan laddas ner här: Google Analytics Opt-Out -tillägg.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.