Bekanta dig med apotekets tjänster

APTEEKKI-tjänsterna är i huvudsak avgiftsbelagda tjänster som erbjuds av apoteket. Tjänsterna är till för att stödja välbefinnandet, hälsan samt en lyckad medicinering. Bekanta dig med våra tjänster längre ner på sidan.

APOTEKETS TJÄNSTER

Dosdispensering

Använder du många mediciner? Vill du ha dem maskinellt packade i behändiga dospåsar? Ta gärna kontakt om du blev intresserad.

APOTEKETS TJÄNSTER

Kontroll av medicinering

Vill du i lugn och ro diskutera din medicinering? Vet du vilken tid och hur du du bäst tar dina mediciner? Boka tid för kontroll av medicinering.

APOTEKETS TJÄNSTER

Utvärdering av läkemedelsbehandling (LHA)

En utvärdering av ändamålsenligheten i kundens läkemedelsbehandling samt identifiering av eventuella problem tillsammans med den behandlande läkaren.