Webbtjänstens andvändnings- och leveransvillkor

Webbtjänstens andvändnings- och leveransvillkor

I kraft från och med 1.9.2021.

1.       Allmänt

Apotekets namn: Nykarleby apotek

FO-nummer: 2015245-8

E-postadress: nykarleby.apotek@apteekit.net

Besöksadress: Sollefteågatan 8, 66900 Nykarleby

Telefonnummer: (06) 722 0009

Apotekets nätbutik säljer sina produkter åt företag och privatpersoner. Vårdnadshavarens samtycke kan krävas av en underårig kund samt att den underårige endast kan betala sina inköp med nätbetalning. Till apotekets skyldigheter hör att bland annat övervaka vem man säljer sina produkter åt samt att kunderna uppfyller ålderskraven. Därför kan apoteket i vissa fall begära och samla in kundens personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och enligt vad som beskrivits i integritetspolicyn.

Apoteket kan göra ensidigt bindande ändringar i leveransvillkoren, bekanta dig därför med leveransvillkoren före du gör din beställning i nätbutiken. 

2.       Produkter och priser

Priser och egenskaper på produkter och tjänster finns i nätbutiken. Priserna inkluderar momsen. Momssatsen kan variera beroende på produkt eller tjänst. Priserna är i kraft tillsvidare eller under en förutbestämd tid som finns meddelat i produktbeskrivningen. Om prisinformation i nätbutiken skulle avvika från det verkliga priset på en produkt, så mycket att kunden borde ha förstått att den är felaktig, kommer det felaktiga priset inte att binda apoteket.

3.       Beställningar

Man beställer genom att flytta de önskade produkterna till kundvagnen. I samband med beställningen anger kunden sitt namn, sin adress, e-postadress och ett telefonnummer det går att skicka sms till. Kunden väljer vid beställning om hen vill att apoteket tar kontakt och ger läkemedelsinformation. Om det är fråga om egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning (LVI) kan inte kunden neka till läkemedelsinformation. För att köpa nikotinavvänjningspreparat måste kunden vara minst 18 år. Åldern kontrolleras automatiskt på de kunder som är inloggade. Av de kunder som inte är inloggade krävs stark autentisering för att kunna gå vidare till beställningesskedet.

Beställning av receptmediciner kräver stark autentisering (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift om apotekens webbtjänst, 2/2011), som ger tillgång till beställarens personbeteckning. Vi beställning av receptmediciner tar apoteket alltid kontakt med kunden för en genomgång av beställningen.

Meddelande om leverans skickas med e-post eller sms. Kunden ansvarar för att de person- och beställningsuppgifter som hen har meddelat i beställningsblanketten är korrekta och fullständiga.

Orderbekräftelse

Efter en lyckad beställning erhåller kunden per e-post en orderbekräftelse, som innehåller information om beställningen och returrätten.

Apoteket förbehåller sig rätten att inte godkänna beställningar av väl motiverade skäl. Om vi inte av någon orsak kan godkänna din beställning, meddelar vi om det snarast möjligt.

Betalning och betalningssätt

Inköpen betalas genom att välja ett av betalningssätten i kundvagnen. Apotekets nätbutik erbjuder följande betalningssätt:

  • Nätbanksbetalningar
  • Betalning på Nykarleby apotek

Leveranssätt och -kostnader

Leveranskostnaderna inkluderar post- och förpackningsavgifter. Du kan se vilka leveranssätt som finns till förfogande och eventuella leveranskostnader i kundvagnen. Leveranstiden beror på leveranssättet och tillgängligheten på produkten som beställts.

Apoteket erbjuder följande leveranssätt:

  • Postens leveranssätt
  • Hämtning från Nykarleby apotek

4.       Konsumentens ångerrätt

Man avbeställer ett köp genom att göra en ångeranmälan inom 14 dagar från att man mottagit varan eller den sista varuposten eller upprättat tjänsteavtal. En ångeranmälan kan göras med en ångerblankett eller fritt formulerat till exempel med e-post.

Ångerrätten gäller inte mediciner.

Ångerrätten gäller inte företag eller organistationer utan skilt avtal.

Avbeställing av varor (fysiska produkter)

Konsumenter har enligt konsumentskyddslagen en 14 dagars ångerfrist. Varan ska lämnas för transport åt en logistikaktör inom 14 dagar från att man gjort en ångeranmälan.

Kunden bör förvara varan som hen mottar väsentligen oförändrad och komplett, så att rätten till en fullständig återbetalning vid avbeställning bibehålls. Kunden kan öppna eller ta isär förpackningen utan att gå miste om ångerrätten för att kontrollera varans egenskaper och funktion på samma sätt som i en butik. Varans förpackning är en del av varan, dvs. hantera och öppna den varsamt, så att du kan returnera varan i ursprungsförpackningen. 

Om kunden tar i bruk varan, ansvarar hen för varans värdenedgång. Om varan har väsentligen ändrats eller förminskats, har apoteket rätt att uppbära en summa som motsvarar värdenedgången fär varan. Om varan har använts och därmed blivit osäljbar, kan apoteket neka till att återbetala helt och hållet.

Undantag till ångerrätten

Enligt konsumentskyddslagen finns ingen ångerrätt på förseglade produkter som p.g.a. hälso- eller hygieniska skäl inte kan returneras om sigillen är bruten. Dessa är bland annat mediciner, kosmetika, kontaktlinser och produkter inom sexualhälsa. 

Enligt konsumentskyddslagen finns ingen ångerrätt på individuellt tillverkade produkter.

Anvisningar för returneringar

Kunden står för returkostnaderna.

Produkten ska packas så att den inte skadas under transporten. Produkten kan returneras per post. Det lönar sig att behålla kvittot, som går att använda som bevis för att produkten är skickad. 

Returadress:

Nykarleby apotek

Sollefteågatan 8, 66900 Nykarleby

Produkten kan också föras till Nykarleby apotek.

Tjänster

Konsumenten kan avbeställa ett tjänsteavtal inom 14 dagar från att upprättat avtal.

Tjänsten kan påbörjas efter att den har blivit bekräftad, men före ångersfristen gått ut, ifall konsumenten har gjort en särskild begäran om saken. Ångersrätten gäller inte om tjänsten är slutförd före ångerfristen gått ut och kunden har har varit medveten om förlusten av ångerrätten.

Att man beställer en tjänst i nätbutiken betraktas som en särskild begäran att påbörja en tjänst före ångersfristen gått ut. Kunden har fått information i orderbekräftelsen om att hen går miste om ångersrätten genom att man godkänt dessa avtalsvillkor med köpbeslutet och kryssat i ifrågavarande begäran i beställningsskedet.

Återbetalning

Köpesumman återbetalas åt konsumenten senast 14 dagar efter mottagen ångeranmälan. Apoteket har rätt att hålla inne återbetalningen tills varan är returnerad eller tills kunden kan styrka (t.ex med ett returkvitto) att hen har skickat tillbaka varan.

Pengarna återbetalas med samma betalningssätt som kunden har använt för att betala.

5.       Reklamationer

Om produkten har försvunnit eller skadats under transporten, den inte motsvarar det som beställts eller är bristfällig, eller om tjänsten är felaktig, var vänlig och ta kontakt med apoteket. Utredningen av ärendet förenklas om kunden tar kontakt omedelbart.

Den 14 dagars ångersrätten som gäller köp via nätbutiken hindrar inte konsumenten att yrka på produktfel efter denna tidsfrist. Ifall kunden har erhållit en felaktig eller orätt produkt eller tjänst ansvarar apoteket för felet i enlighet med konsumentskyddslagen. Apoteket står för returkostnaderna för en felaktig produkt samt andra bindande förpliktelser i enlighet med konsumentskyddslagen.

Kundbetjäning

Vår personal hjälper dig med frågor angående din beställning.

Tel: (06) 722 0009

E-post: nykarleby.apotek@apteekit.net

Ej uthämtade leveranser

Om man inte har gjort en ångeranmälan och inte hämtar ut leveransen kommer vi att debitera kostnaden för returfrakt. Att inte hämta ut leveransen kommer inte att betraktas som en ångeranmälan.

Ansvarsbegränsning

Apoteket ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som har att göra med beställningen, leveransen, produkten eller tjänsten förutom i de bindande fall som går under konsumentskyddslagen och lagstiftningen.

Reklamationer och lösning av tvister

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring avtal och ingen lösning uppnås med förhandling, kan konsumenten överlämna ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv) för avgörande. Före ärendet överlämnas till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten vara i kontakt med konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).

Konsumenten kan om hen så vill inleda tvisteärendet också via det webbförmedlade forumet för att lösa tvister (ODR). Läs mera på Konsument Europa, www.ecc.fi/sv.

Mer information om konsumentens rättigheter i näthandeln får du från konkurrens- och konsumentverkets hemsidor www.kkv.fi/sv.

I tvisteärenden tillämpas Finlands lag och domkretsen bestäms enligt Finlands lag.

6.       Annat

Vi förbehåller rätten till att göra ändringar i leveransvillkoren. Kunden bör bekanta sig med de aktuella leveransvillkoren före beställandet.

Apoteket hanterar alla kunduppgifter konfidentiellt.