Medicin

BISOLVON STRONG 1,6 mg/ml oraaliliuos 125 ml

Bisolvon Strong erbjuder effektiv hjälp alltid då slemmig hosta överraskar. Bisolvon Strong är en slemlösande hostmedicin för tillfällig användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Dess verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta upp. Läkemedlets effekt märks ofta redan under den första behandlingsdagen trots att slemmet gradvis förtunnas under behandlingen. Den bästa effekten uppnås efter 3-5 dagars behandling. För långvarigt bruk och till barn under 6 år endast enligt läkares föreskrift.

Användningsändamål:
Bisolvon Strong erbjuder effektiv hjälp alltid då slemmig hosta överraskar. Bisolvon Strong är en slemlösande hostmedicin för tillfällig användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Dess verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta upp. Läkemedlets effekt märks ofta redan under den första behandlingsdagen trots att slemmet gradvis fö
Aktiv ingrediens:
bromiheksiinihydrokloridi
Paketstorlek:
125 ml
Marknadsförare:
STADA Nordic
Varan finns i lager
SKU:
112976
10,45 €
83,60 € / 0.1250
Bisolvon Strong erbjuder effektiv hjälp alltid då slemmig hosta överraskar. Bisolvon Strong är en slemlösande hostmedicin för tillfällig användning vid sjukdomar i andningsvägarna där segt slem samlas i luftrören. Dess verksamma ämne bromhexin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta upp. Läkemedlets effekt märks ofta redan under den första behandlingsdagen trots att slemmet gradvis förtunnas under behandlingen. Den bästa effekten uppnås efter 3-5 dagars behandling. För långvarigt bruk och till barn under 6 år endast enligt läkares föreskrift.
Till vuxna och barn över 14 år 5 milliliter 3 gånger per dag
Vid behov kan dosen höjas till 10 milliliter 3 gånger per dag i början av behandlingen
Till barn 6-14 år 2,5 milliliter 3 gånger per dag
1,6mg/ml bromhexinhydroklorid
Konsultera läkare angående anvädning av produkten ifall du har haft magsår eller tolvfingertarmssår
Långvarig användning av läkemedlet kan förorsaka riklig kontinuerlig slemproduktion samt upphostning av slemmet
Därför bör behandlingen inte pågå längre än en vecka utan läkarordination
Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
Inga vanliga biverkningar har konstaterats för läkemedlet
Fler ovanligare biverkningar i bipackssedeln
Läkemedlet har inte konstaterats ha några skadliga effekter under graviditet
För säkerhets skull bör läkemedlet ändå inte användas under graviditet, speciellt inte under de tre första graviditetsmånaderna
Bromhexin utsöndras i modersmjölken och därför bör läkemedlet inte användas under amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)